👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Vatten

Skapad 2020-11-05 07:20 i Förskolan Bäret Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
NTA = Natur och Teknik för Alla. Temaarbete med samtal och experiment om vatten.

Innehåll

 

 

Barnen har visat ett intresse av vatten. Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Det kan vara ute i vattenpölar eller inne vid vattenkranen.

I våra styrkort står det att samtliga 4-5 åringar ska jobba med NTA. I förskolan ska personalen stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik. Vi ser intresset hos alla våra barn, stora som små.

 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge barnen tillfällen att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen i vatten. Syftet är att stimulera nyfikenheten och att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Arbetet ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för arbetet.

Vi vill att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. Vi utgår från experiment från NTA-lådan.

Under arbetet med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera både enskilt och i grupp.

  


Hur gör vi?

Vi delar in våra barn i mindre grupper.

Vi samtalar kring:

* Vad är vatten?

* Hur ser vatten ut?

* När använder vi vatten?

* Vart finns vatten?

* Vad smakar vatten?

Vi gör ett experiment åt gången och samtalar kring vad vi tror kommer att hända. Vi lyssnar på varandra och alla ges tid att uttrycka sina tankar och funderingar.

Vi kommer att dokumentera genom bilder och i unikum.

Kommer även att göra ljudupptagningar när barnen samtalar.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18