👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karusellskapande

Skapad 2020-11-05 07:38 i Förskolan Trollet Sundsvall Fristående förskolor
Förskola
Tillverkning av kantarellkarusell, stambana och pariserhjul

Innehåll

Barnen har under hösten varit intresserad av karuseller. I boken finns en nöjespark, där kan man hitta karuseller gungbrädor och andra attraktioner. Vi har under hösten gjort experiment i fysik på lekparken. Vi har pratat om gravitation, centrifugalkraft och  andra begrepp inom fysik. Vi går vidare med att konstruera vissa av dessa karuseller och ger med det tekniska utmaningar i hur vi ska få dem att fungera.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18