Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabeta Planering Svalan

Skapad 2020-11-05 08:04 i Vinbäret Dibber Sverige AB
Förskola
Vi ska arbeta med att få barnen nyfikna och intresserade av sagor, berättelser och bokstäver.

Innehåll

 

Metod
Vi synliggör böcker i vår miljö, inte bara en boklåda utan i alla miljöer. Koppla ihop med miljöernas syfte. T.ex böcker om bilar i bilhörnan, böcker om dinosaurier bland dinosaurier o.s.v. Märka upp saker med ordbilder. Använd rim och ramsor, ritsagor, sagor och berättelser. I högläsningen är det viktigt att vi samtalar om innehållet och orden som är svåra att förstå. Dramatisera sagor. Material för barnen så de har möjlighet att låtsatsskriva, träna på bokstäver. Vi har bokklubben varje vecka. Ett barn får ta med sig bokväskan hem, välja en bok och svara på några frågor tillsammans med sina vårdnadshavare. På förskolan får barnet berätta om sin bok. Vi samtalar om den och sen läser vi den högt tillsammans med alla barn. 

Mål  

Att alla barn vågar prata, berätta och samtala.
Att alla barn har utökat sitt ordförråd när de slutar hos oss.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: