👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text ÅR 5 utifrån Zick Zack

Skapad 2020-11-05 08:09 i Himnaskolan Linköping
Argumenterande text utifrån Zick Zack
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med argumenterande texter och lär oss hur de är uppbyggda, vilka delar de kan bestå av och vilka knep man brukar använda.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med skrivrummet och dess upplägg (med fyra steg enl. cirkelmodellen) för att lära oss strukturen på en argumenterande text och vilka språkliga knep som man kan använda.

Planering – Svenska argumenterande text

 


Tillfälle 1.Steg 1.

Tillfälle 2

Introduktion

Förförståelse:  Arbeta med förförståelse tex “verbala boxningsmatcher” (se sid 178-79 i LH) Gärna i par där man under 30-60 s får argumentera för en sak, den andre måste då vara tyst. Nästa gång är det den andre som måste ge motargument. 

 1. Vad är ett argument? Var finns argumenterande text? Förslag på texter och var vi kan hitta dem. Varför skriver man argumenterande texter? (Skriv upp på tavlan- förslag på svar finns på driven under “intro argumenterande text”)

 2. Strukturen för argumenterande text. (Checklistan)

 3. Skillnaden mellan åsikt och argument. Visa upp den och gör övningen tillsammans!

 4. “Bra fraser att använda”.

Tillfälle 3

      Text med övningar s. 94-95 gör tillsammans i arbetsboken

Extra: Bilaga: 55... uppbyggnad text “Rädda kungsörnen”. (klippa sönder)

Tillfälle 4

      Rubrik och inledning s.98-99

      

Steg 2

Tillfälle 5

        s.100-102 & Bilaga 56.

103-109 + Språkliga knep + bilagor 57-60 

Tillfälle 6

      Bemöta med motargument stencil 57A 57B (åk5)

Tillfälle 7

    Argumentationsspelet stencil 61(åk5)

Steg3

Tillfälle 8

    Tala - Argumentera för sin sak se sid 24-27 i Klara svenskan

Samskrivning 112-113

Tillfälle 9

    Bedömning av tre texter s.112 

Steg 4

Tillfälle 10

    Eget skrivande Kopiera sidan 46 och 47 (stödstruktur och checklista) i Träff på texten

   

Bedömning

Eleverna skriver en egen argumenterande text som bedöms utifrån matrisen.

 

Uppgifter

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6