👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan teckenspråk

Skapad 2020-11-05 08:31 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi utforskar TAKK - tecken som stöd.

Innehåll

Innehåll

 

Område, läroplansmål: Vi vill tillsammans utforska TAKK som ett komplement till det talade språket

 

Varför har ni valt detta område? Ett barn har använt sig av TAKK hemma med stor framgång efter att VH upplevt att barnet haft svårigheter med det talade språket. Vi blev nyfikna på att följa i spåren.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? Ja, hela gruppen

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen? Vi hoppas att barnen ska se TAKK som en resurs och en extra möjlighet att kommunicera. Vi hoppas också väcka insikten om att det går att kommunicera på många olika sätt.

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

 

Uppföljning och analys

Deluppföljning sker på utvärderingsdagarna i juni, samt löpande under årets SKA-träffar.

Slutanalysen sker på utvärderingsdagarna i december.

Uppföljningen och analysen avser Midsommarkransens förskolors utbildningsplan för 2020, men arbetslagens

undervisningsplaner ligger till grund för de svar och analyser arbetslagen kan göra.

 

Deluppföljning - Reflektion (görs minst en gång per termin)

Följer vi utbildningsplanen för Midsommarkransens förskolor? Vad ser vi?

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

• Pedagogisk dokumentation?

• Värdegrundsarbete?

• Barnkonventionen?

• Digitalisering?

• Hållbar utveckling?

• Språk?

Behöver vi ändra/lägga till något i arbetslagets undervisningsplaner?

 

Slutanalys (görs minst en gång per år)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

• Pedagogisk dokumentation?

• Värdegrundsarbete?

• Barnkonventionen?

• Digitalisering?

• Hållbar utveckling?

• Språk?

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?