👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20

Skapad 2020-11-05 08:28 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Vi kommer jobba med boken Tähtijengi 3-4 och med andra olika teman som Aleksis Kivi, FN-dagen och den finländska musikens dag (Jeans Sibeliusdagen).

Innehåll

Läsa: Vi gör olika läsförståelse övningar, högläsning och eleverna läser sina egna texter.

Skriva: Vi skriver olika slags av texter: saga och dagbok nu på HT20.

Lyssna: Vi tittar på Lastenuutiset varje vecka och gör Uutisvisa efter varje avsnitt. 

Prata: Vi pratar bara finska på lektionerna. 

Sverigefinsk kultur: Aleksis Kivi och Sju Bröder, sverigefinska musik på Jean Sibeliusdagen. 

       Syfte 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis utveckla kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

       formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

       reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och 

       reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status. 

 

Mål 

       du kan och vill använda mera finska när du pratar – motivation! 

       ditt ordförråd ökar. 

       du lär dig mera om det finska språket. 

       att du blir säkrare när du använder vokalerna o,u,y  samt dubbelvokaler och konsonanter. 

       att du får bättre flyt i din läsning. 

       du utvecklas i dina skrivkunskaper. 

       att du får lära dig om finsk kultur, musik och traditioner.