👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4A kap 2

Skapad 2020-11-05 09:36 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Symboler, räknesätt och räknelagar Generalisering av talkombinationer Räknemetoder, addition och subtraktion

Innehåll

Mål:

 • Använda olika metoder för uträkning (huvudräkning, uppställningar, överslagsräkning och beräkning med miniräknare)
 • Strategier (olika sätt att genomföra t ex huvudräkning)

Hur: 

 • Genomgång av målen.
 • Gemensamma genomgångar
 • Eget arbete
 • Exit notes/minutare
 • Par- eller gruppuppgifter
 • Öppna frågor med diskussioner hur du löser problemet
 • Utvärdering efter varje kapitel

Bedömning:

 • Genomgångar med diskussion.
 • Enskilt arbete
 • Grupparbeten
 • Läxor
 • Exitnotes
 • Test i slutet av kapitlet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ma 4 räknesätt

Konkreta mål

Här nedan följer något mer konkreta mål, som vi har valt att ha med i bedömningen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Multiplikation & Division
Tabellkunskaper - multiplikation
Kan multiplikationstabellerna: 0,1,2,5 och 10
Kan multiplikationstabellerna: 3 och 4
Kan multiplikationstabellerna: 6 och 7
Kan multiplikationstabellerna: 8 och 9
Kunna multiplicera med 10-,100, eller 1000-tal.
Kan multiplicera med 10-tal
Kan multiplicera med 100-tal
Kan multiplicera med 1000-tal
Kunna använda dig av en stående algoritm (uppställning) inom talområdet 0-1000 med och utan minnessiffra
Kan använda algoritm utan minnessiffra
Kan använda algoritm med en minnessiffra
Kan använda algoritm med flera minnessiffror
Kort division
Kan använda sig av kort division när täljaren är jämt delbar med nämnaren.
Kan använda sig av kort division när täljarens hundra- eller tiotal inte är jämt delbar med nämnaren. Rest i uppställningen.
Kan använda sig av kort division när flera av täljarens siffror inte är jämt delbara med nämnaren. Flera rester i uppställningen.
Kan använda sig av kort division när en siffra i täljaren är mindre än nämnaren.
Addition &Subtraktion
Kunna använda sig av huvudräkning inom talområdet 0-100, med och utan tiotalsövergång
Kan addition utan övergång
Kan subtraktion utan övergång
Klarar addition med övergång
Klarar subtraktion med övergång
Addition Kunna använda sig av en algoritm (uppställning) inom talområdet 0-1000, med och utan tiotalsövergång
Kan använda algoritm utan övergång
Kan använda algoritm med en övergång
Kan använda algoritm med flera övergångar
Förståelse för likhetstecknets betydelse.
Jag har ännu inte förståelse för likhetstecknets betydelse.
Jag har delvis förståelse för likhetsteckenets betydelse.
Jag har förståelse för likhetstecknets betydelse.
Jag har god förståelse för likhetstecknets betydelse.
Subtraktion
Kunna använda sig av en algoritm (uppställning) inom talområdet 0-1000, med och utan tiotalsövergång
Kan använda algoritm utan övergång
Kan använda algoritm med en övergång
Kan använda algoritm med flera övergångar