👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO kap 5 Anpassningar i naturen

Skapad 2020-11-05 09:52 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Arbetsområde: Anpassningar i naturen
Grundskola 6 Geografi Biologi
Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? Om du stannar upp och lyssnar på fåglarna kommer du att upptäcka något. Alla fåglar sjunger olika och deras sång är ett sätt att prata med varandra. Stora kattdjur som lodjur och leopard kissar på träd för att tala om för andra att de finns där. Deras kissdoft kan betyda att man får gå vidare på egen risk. Vet du hur en blomma i djupaste regnskogen kan få fjärilar och insekter att hitta den? Det och fler hemligheter kommer du att få reda på i det här arbetsområdet. Vi kommer att ta utgångspunkt i kapitel 5 i Koll på NO, men också använda andra källor, såsom filmer och internetsidor.

Innehåll

Undervisningens mål

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra

 

Det här kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att ta utgångspunkt i Koll på NO kapitel 5 och huvudsakligen arbeta med lärobok och övningshäfte. Vi kommer att komplettera med filmer. Dessutom kommer vi att läsa om klimat, naturtyper och befolkning kopplat till  ämnet geografi.

Områden vi kommer att beröra är:

 • Biologisk mångfald
 • Polartrakterna
 • Barr- och lövskogar
 • Vattenmiljöer
 • Stäpp och savann
 • Regnskogar
 • Öken
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturen

Begrepp vi kommer att arbeta med är följande:

 • anpassning
 • avla
 • biologisk mångfald
 • dvala
 • ekvatorn
 • fridlyst
 • ide
 • idissla
 • kamouflage
 • klimat
 • lövskog
 • nationalpark
 • partner
 • polarområde
 • regnskog
 • revir
 • savann
 • stäpp
 • tajga
 • tundra
 • öken

Bedömning

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov, där dina kunskaper kommer att testas och bedömas.

Uppgifter

 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi Ge
Bedömningsmatris - Anpassningar i naturen

Utveckla förmågan att...

Godtagbara kunskaper E
Utvecklade kunskaper C
Välutvecklade kunskaper A
1
Använda information Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3
Biologiska sammanhang & begrepp Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen Beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska sam­ band.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling Berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Ny aspekt
Söka information Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.