Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Röd Hälsa & Rörelse

Skapad 2020-11-05 10:02 i Karlavagnens förskola Eslöv
Förskola
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg & lärorik för alla barn som deltar. En varierad inne/ utomhusmiljö med tillgång till rytm och grönska kan bidra till en god hälsa för barnen. Barn förstår sin omvärld genom kroppsliga erfarenheter och upplever hela tiden kroppsliga förändringar.

Innehåll

Samplanering: Rörelse & hälsa- Bland det viktigaste vi gör på förskolan

Vad?

Erbjuda barnen en varierad dag med olika former av hälsa & rörelse, både inne & ute, till exempel vid övergångar mellan olika aktiviteter eller rum. Det är en stor betydelse för barns självkänsla och kroppsuppfattning att de får uppleva känslan att de behärskar olika kroppsligt fysiska utmaningar. Därmed är det viktigt att barn ges många möjligheter till fysiska aktiviteter som är nivåanpassade i relation till deras utveckling, men även utmaningar som fordrar mod och tro på egen förmågan.

Hur?

Planera & erbjuda aktiviteter där rörelse ingår som tex våra rörelselådorna- bygga hinderbanor, krypa genom en tunnel, balansera, hoppa hopprep, promenader, dansa till olika sorters musik (både inne & ute), besöka skogen, lekar med olika gester/ miner. Ge barnen spännande rörelseuppgifter på tex gården/ skogen, på våra promenader- springa upp för backen, hoppa över stenen o.s.v. 

 

Varför?

Att röra på sig är viktigt för men också för koncentrationsförmågan, konditionen och ett starkt skelett. Skelettet blir starkare nu mer det belastas, så aktiviteter där barnen belastar skelettet med kroppsvikten är positivt för hälsan, tex genom att hoppa & springa. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras så att den främjar barnets utveckling, hälsa & välbefinnande. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn & inspirera dem till att samspela och att utforska. Det är betydelsefullt att barn får rikligt med grov/ finmotoriskt rörelsestimulans eftersom dessa färdigheter viktiga för den fortsatta utvecklingen. En god kroppsuppfattning skapar i sin tur möjligheter för ett bra självförtroende samt barnets förmåga att uppfatta sin omgivning.

 

Vem?

För barnens välbefinnande och framtid. Ge dem en förståelse om hur viktigt det är att värna om sig själv och sin egna hälsa. Även vi vuxna behöver röra på oss för att må bra & här gäller det att vi är goda förebilder för varandra & ha viljan att lära & utvecklas tillsammans. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: