👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

قصة من الأدب العالمي

Skapad 2020-11-05 10:30 i Modersmålsenhet - GY Norrtälje
Gymnasieskola Modersmål
أقرأ القصة وأجب عن الأسئلة

Uppgifter

 • آنا كارنينا قصة ل ليو تولستوي

 • أسئلة القصة

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.
  Moe  -
 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
  Moe  -
 • Kunskapskrav
 • Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera bra. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Moe  A
 • Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera tillfredsställande. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Moe  C
 • Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen endast i undantagsfall ska försvåras. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  E