👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anna testar att göra en egen planering och klippa och klistra in från mallen

Skapad 2020-11-05 10:44 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Klipp o klistra från word

Innehåll

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

·       Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

               SKA i Unikum

 

·       Varför? (syfte med undervisningen)

               Ingår i uppdraget

 

·       Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

              Grundfrågorna i SKA

 

·       Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

                Öronmärkt tid på APT och utvecklingsdagar

 

·       För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

   Samtliga pedagoger

 

·       Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

   Rektor och ped utveckl-led

 

·       Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

                 Levande kvalitetshjul i Unikum

 

               MD: Aktivitet i Unikum genom hela kvalitetshjulet inom fokusområdet på samtl avd grnivå