👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, årskurs 3, Antik och Fornnordisk mytologi, vecka 46-50 planering Sofia Skola

Skapad 2020-11-05 10:55 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Antik och fornnordisk mytologi. Du kommer få lära dig om gudar och hjältar i antik och fornnordisk mytologi.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

 Du ska lära dig om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man se på dem i vår tid.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska arbeta med detta område höstterminen 2020, vecka 45-50.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska få undervisning i vad nordborna trodde på i slutet av järnåldern (forntiden). Du kommer få ta del av och lära om den fornnordiska mytologin och hur världen skapades enligt den. Du kommer få lära om asagudar och jättar och vilka spår av forntidens mytologi vi har idag. Du kommer också att lära om den antika mytologin (inom den romerska och grekiska) med dess myter och gudasagor. Du kommer även att få göra ett besök på Östasiatiska museet.

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig?

Du ska i stora drag kunna återge skapelseberättelsen enligt den fornnordiska och antika mytologin.
Du ska kunna ge exempel och beskriva gudar och jättar från den fornnordiska och antika mytologin.
Du ska kunna resonera kring vilka spår vi har av mytologin idag. 

 

2. Hur det ska bedömas?

Se kunskapskrav. 

 

3. Vad är det som bedöms?

Hur aktiv du är under lektionstid och i diskussioner. Du ska muntligen kunna återge den antika och fornnordiska mytologin i stora drag. Du ska kunna skriva faktatexter inom ämnet och använda dig av  ämnesspecifika ord. Du ska göra en presentation och en inlämningsuppgift.

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3