👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä-och metallslöjd Hylla åk 5

Skapad 2020-11-05 11:04 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna får utifrån en ritning och inspiration skapa en träpall med en sitts av tyg.
Grundskola 5 Slöjd
Att läsa en ritning och hämta inspiration för att skapa en egen produkt ger eleven en känsla som får hen att växa som människa.

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Undervisningens innehåll-vad?

Undervisningens innehåll-hur?

 • Vi startar med en inspirations lektion där du själv söker upp någon figur/symbol/färg eller form efter att tillsammans med gruppen och läraren hört och gett förslag på olika ideér. 
 • Att försöka läsa en ritning och förstå de olika symbolerna är nästa steg.
 • Sedan ska det praktiska arbetet komma igång med att mäta, såga, putsa, ytbehandla och ev måla symboler/figurer på hyllans delarna innan den till sista skruvas ihop.
 • Under arbetets gång kommer din lärare att ha muntliga genomgångar som du förväntas ta del av.
 • Du uppmuntras att diskutera olika problem som du ställs inför med dina klasskamrater och din lärare. Tillsammans eller enskilt hittar ni olika lösningar som kan prövas.
 • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
 • Ditt arbete kommer att dokumenteras i en loggbok. Denna kommer att vara med i bedömningen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid varje arbetstillfälle, genom en feedback under lektionens gång men även vid genomgångarna. Loggboken som fylls i från starten med en idé och skiss av den tänkta hyllan men även kontinuerligt varje lektion och som avslut på ett arbetsområde med en gedigen utvärdering, ligger också till grund för bedömning.

För att utveckla dina förmågor måste du göra följande

 • Vara aktiv under lektionerna.
 • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
 • Diskutera problem som uppstår under arbetets gång.
 • Skriva i din loggbok och reflektera över vad du nar lärt dig, men även kunna göra en planering från idé till färdig produkt.
 • Kunna använda slöjdspecifika begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6