👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä-och metallslöjd Fat/Skål åk 6

Skapad 2020-11-05 11:03 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna får sy ett par shorts eller joggingbyxor. Till sin hjälp har de en arbetsbeskrivning samt muntliga genomgångar.
Grundskola 6 Slöjd
Ett fat där du väljer vad det ska användas till. Fatet formas genom att hugga fram den. Du får även skapa din form och ett mönster utifrån ett tema.

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Undervisningens innehåll-vad?

Undervisningens innehåll-hur?

 • Du kommer att tillverka ett fat genom att hugga till formen, samt göra en tolkning utifrån ett tema som du visar antingen genom formen och eller med färg.
 • Under arbetets gång kommer din lärare att ha muntliga genomgångar som du förväntas ta del av.
 • Du uppmuntras att diskutera olika problem som du ställs inför med dina klasskamrater. Tillsammans eller enskilt hittar ni olika lösningar som kan prövas.
 • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
 • Ditt arbete kommer att dokumenteras både genom texter men även bilder. Sett kommer att vara med i bedömningen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid varje arbetstillfälle och det som du skriver och ritar.

För att utveckla dina förmågor måste du göra följande

 •  Vara aktiv under lektionerna.
 • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
 • Diskutera problem som uppstår under arbetets gång.
 • Skriva i dina texter och sända in dem till läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6