👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä-och metallslöjd Snurra åk 3

Skapad 2020-11-05 11:08 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna får sy ett par shorts eller joggingbyxor. Till sin hjälp har de en arbetsbeskrivning samt muntliga genomgångar.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska tillverka en snurra genom att såga en cirkel samt få öva dig med några fler nya verktyg.

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Undervisningens innehåll-vad?

Undervisningens innehåll-hur?

 • Inspirationen kommer att ges genom att jag visar er olika förslag på hur man kan måla sin snurra.
 • Du uppmuntras att diskutera olika problem som du ställs inför med dina klasskamrater. Tillsammans eller enskilt hittar ni olika lösningar som kan prövas.
 • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
 • Ditt arbete kommer att dokumenteras i en slöjdbok. Denna kommer att vara med i bedömningen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid varje arbetstillfälle, genom inlämning av loggboken.

För att utveckla dina förmågor måste du göra följande

 •  Vara aktiv under lektionerna.
 • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
 • Diskutera problem som uppstår under arbetets gång.
 • Skriva i din slöjdbok och reflektera över vad du nar lärt dig.
 • Kunna använda slöjdspecifika begrepp, t ex såga, borra, fila, pelarborrmaskin och filklämma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3