👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Agenda 2030

Skapad 2020-11-05 11:36 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi människor påverkar nu förutsättningarna för allt liv på jorden. Många av dagens problem hänger samman med vår moderna livsstil och befolkningsökningen i världen. Agenda 2030 är de mål världens länder kommit överens om i FN för att skapa en hållbar och bra utveckling för alla människor. Målen handlar om att till år 2030 avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Under detta läsår kommer vi att arbeta med Globala målen. Först skapar vi en allmän förståelse om alla målen, sedan riktar vi oss mot ett eller två mål som eleverna själva får välja.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Du ska få en djupare förståelse kring vad de globala målen är, varför det är centralt att arbeta med dem och på vilket sätt varje individ kan bidra till dem.

Hur ska vi arbeta? 

 • Vi introducerar tema Globala målen med hjälp av jämförelsebilder. 
 • Bilddiskussion. Vad berättar bilderna? 
 • Brainstorma ord och begrepp. Vi skriver orden under varje bild. Vi kan även göra en tankekarta på tavlan eller på Popplet.  
 • Begrepp förklaring. Förståelse av begrepp är oerhört viktigt när vi läser och skriver om de globala målen.
 • Vi skapar meningar och korta enkla texter med rätt ordföljd och interpunktion. Vi skriver för hand eller digitalt.
 • Vi letar faktatexter, översätter om de är på svenska, återberättar, diskuterar innehållet och svarar på relaterade frågor.
 • Vi ser på filmer. 1. Filmintroduktion direkt före filmvisningen för att berika filmupplevelsen och förbättra de efterföljande filmpedagogiska övningarna. 2. Upplevelsesamtal med frågor direkt efter filmen för att varje enskild elev ska öva sig i att känna och tänka efter själva samt formulera sig kring detta, innan samtal i par, små grupper eller helklass tar vid. 
 • Vi tränar begrepp med bilder på quizlet.
 • Vi matchar bild och mening (skärmövningar).
 • Vi spelar kahoot som är kopplad till Globala målen.
 • Vi målar, ritar, göra affischer och skapa korta filmer på plotagon om vi har möjlighet. 
 • Vi  intervjuer elever på olika skolor för att få lära känna deras uppfattningar om hur de tänker, bidrar och arbetar mot en hållbar utveckling.
 • Vi arbetar enskilt, i par och i grupper. 
 • Vi redovisar vårt arbete muntligt.
 • Vi använder oss av läroböcker, broschyrer, kopior, digitala läromedel och appar som Loops, Popplet, Quizlet, Kahoot, Elevspel, Plotagon, LearningApps.org, Imovie, Youtube, Urplay.se och Sli.se. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 • Eleverna får välja vilket mål de är intresserade av och vill arbeta med. 
 • Eleverna får även välja vilken redovisningsform och vilket arbetssätt dem vill använda sig av. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Genom  läsning, läs- och hörförståelse, återberättande, skrivning, ditt deltagande i samtal och muntliga redovisningar visar du dina förmågor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3