👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 6

Skapad 2020-11-05 11:29 i Fröknegårdskolan Kristianstad
I det här arbetsområdet jobbar vi med de olika grundformerna i rörelse genom olika gymnastikövningar med eller utan redskap.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet jobbar vi med de olika grundformerna i rörelse genom olika gymnastikövningar med eller utan redskap.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleven ska ha en god rörelseförmåga i de olika grundformerna balansera, hoppa, stödja, hänga, klättra, rulla och rotera.

Arbetssätt

Området består av sex lektioner där eleverna arbetar med olika gymnastikövningar, med eller utan redskap. Övningarna beskrivs i dokumentet med en länk de kan följa, på de olika övningarna. Eleverna behöver arbeta med sina Chromebooks för att se övningarna och vilken svårighetsgrad de har. Eleverna väljer själva vilka övningar de vill träna på. Efter hand som eleven anser sig behärska en viss övning visas övningen upp och bedöms.

Bedömning och dokumentation

Det som bedöms är elevens rörelseförmåga i de olika grundformerna utifrån valda övningar.

Dokumentationen består av observationsprotokoll från undervisningen när eleven visat upp olika övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik åk6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Är delaktig och kan till viss del utföra rörelser och övningar med eller utan olika redskap.
Visar en relativt god teknik och kroppskontroll i olika rörelser och övningar och med hjälp av olika redskap.
Visar en väl utvecklad teknik och kroppskontroll i flera olika rörelser och övningar med hjälp av många olika redskap.