👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - Kapitel 3

Skapad 2020-11-05 12:24 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Matematik
Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med olika metoder för att räkna addition och subtraktion.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig om...

 • ...olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000.
 • ...olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000.
 • ...samband mellan addition och subtraktion.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken Koll på matematik 4A. Vi kommer ha genomgångar, arbeta enskilt i boken samt diskutera tillsammans. Vi kommer även jobba digitalt i Bingel och med korta filmer.

 

 

Uppgifter

 • Test 3

 • Test 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6