Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skutan Engelbrekt-Gärdets förskolor uppföljning

Skapad 2020-11-05 13:02 i 103221 Förskolan Skeppet Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Titta tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och era planeringar.

Innehåll

 

 

Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning.

 

 • ·       Vi har sett att barnen är intresserade av djur och insekter.

 

 • Att hitta insekter på vår gård och närmiljö har varit en utmaning för barnen.

 

 • Att leta och undersöka på olika ställen (tex på en trädstam, under en sten eller i buskar).Att böja sig ner, att titta och lyssna efter ljud.
 • Vi uppmärksammar barnen på färger på djuren och hur djuren rör sig.

 

Olika väderfenomen (det blixtrar, det regnar, det är soligt), årstidsväxlingar, skuggor, vattenpölar.  Vi uppmärksammar väder. Barnen får varje dag berätta vad de ser för väder utanför fönstret och ibland sjunger vi ”jag öppnar fönstret”

 

 

 

Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll.

 

 • Kikare som förstorar och gör det mer intressant, spännande och roligt i letandet.
 • Luppar som förstorar och gör det möjligt att studera djuret närmare.
 • Ficklampor
 • Projektorn (digitalt) för att titta på rörliga bilder och ljud.
 • Bilder finns uppsatta på djur på väggarna.
 • Tillfört material till ett djurbord som vi har skapat med hjälp av bilder. Vi kommer att tillföra naturmaterial som barnen får samla.
 • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål

 

·       Utifrån vårt första mål Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

 • Dansat olika djur.
 • Målat nyckelpigor
 • Sjunger sånger om insekter.
 • Tillfört ytterligare material till lek. Ett ”lekbord” med bilder på djur och natur.
 • Dramatiserat Bockarna Bruse där barnen är fysiskt delaktiga.
 • Arbetat med lera
 • Faktaböcker
 • TAKK

 

 Utifrån vårt andra mål Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

·       Vi har reflektioner och samtal med barnen.

 

·       Vi benämner ord! Den röda nyckelpigan med de svarta prickarna, som är en insekt.

 

·       Jämför storlekar litet djur och stort djur.

 

·       Vilken form har nyckelpigan? Kan vi hitta den formen på vår avdelning?

 

·       Vi vill visa på varmt väder och kallt väder. Där kan vi prata om årstidsväxlingar

 

·       Vi har visat och pratat om olikheter, likheter, olika storlekar, antal (tex prickar, ben, form).

 

Tex en myra är liten och en daggmask är lång.

 

En insekt kan flyga och en annan insekt kryper ner i jorden.

 

 

 

 

 

         Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.

 

 • Vi sjunger med barnen och återberättar om insekter som vi har sett eller pratat om.
 • Vi har satt upp bilder på väggar på olika insekter som vi har hittat på vår gård eller i vårt närområde.
 • Teckningar på nyckelpigor som barnen har målat.
 • Uppmuntrande ord från oss pedagoger så barnen har övat och prövat.
 • Upprepat ord
 • Berättat med olika röstläge för att väcka ett intresse eller nyfikenhet.
 • Fått lätta instruktioner. Tex när du målat färdigt tvättar du pensel vid diskhon. Dra upp ärmarna på tröjan innan du tvättar dina händer.
 • När vi dramatiserat Bockarna Bruse har vi sett och hört att de benämner antal, siffror, storleksförhållanden. De återberättar sagan. Vi lyssnar på varandra. Vi samtalar tillsammans och det blir en dialog. Vi hör att de upprepar sagan både hemma och på förskolan.

 

 

 

 Vilka målområden går vi vidare med? 

 

Vi kommer fortsätta arbeta med våra målområden för det kommer ta tid och barnen behöver upprepning. Tankar och frågor som vi kommer att fortsätta med:

 

 • Varför ser vi inga humlor på vintern?
 • Hur låter humlan?
 • Tänk om humlan skulle höra?
 • Kan en nyckelpiga böja sig?
 • Hur skulle vi gå om vi har åtta ben?
 • Barnen ritar egna bilder som vi kan ha till bordet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Exempel:

ljud

rörelse

skuggor 

ljus 

volym

temperatur

flyta-sjunka

 

 

 

 

 

Exempel:

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

Siffror

Logiskt tänkande

Exempel:

Nya begrepp och ord

kroppsspråk

TAKK

Peka

Samtal -lyssna -dialog

Lera

Beskriva

Återberätta

Rimma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: