👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa valfri bok

Skapad 2020-11-05 13:04 i Tokarpsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under terminen kommer du att läsa två valfria skönlitterära böcker, som du ska presentera. Presentationen kan ske muntligt (live eller inspelat) eller skriftligt, i form av recension.

Innehåll

Att läsa skönlitteratur är ett av grunderna i svenskämnet. Under dina år i grundskolan kommer du att möta många olika berättelser, från olika tider och platser. Du får sätta dig in i nya världar, och får möjligheten att förstå världen ur olika perspektiv. Du får också möjligheten att utveckla din språkförmåga, både vad gäller att förstå begrepp men också att sätta ord på saker du upplever, eller förnimmer. 

 I detta arbetsområde ska du läsa två böcker, som du väljer själv. Här är målet att du ska...

- utveckla läslust

-utveckla förmåga att återberätta innehållet i en text

- utveckla förmåga att resonera kring textens innehåll och språk

- utveckla förmåga att resonera kring bokens budskap, och det sammanhang boken skrivits i

 

Boken presenteras som...

- muntlig presentation enskilt

eller

- muntlig presentation i grupp

eller

- filmad presentation

du kan också välja att skriva en recension och lämna in.

Uppgifter

  • Skriva bokrecension

Matriser

Sv SvA
svenska, läsa

E
C
A
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förstå
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Presentera muntligt
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Recensera