Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A kapitel 1

Skapad 2020-11-05 13:13 i Nykils skola Linköping
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar addition och subtraktion av talen 0-20, Vi övar på talen 0-100 samt på att addera och subtrahera ental och tiotal.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • Addition - term - summa
 • Subtraktion - term - differens
 • Ental, tiotal
 • Kommutativa lagen

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • använda dig av 10-kamraterna föra att räkna ut tal
 • göra beräkningar i addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20
 • storleksordna talen 0-100
 • förstå positionssystemets uppbyggnad med tiotal och ental
 • addera och subtrahera ental och tiotal från tal inom talområdet 0-100
 • visa att du kan föra resonemang och delta i gemensamma resonemang när vi håller på med problemlösning
 • göra matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 1

Du har nått en del av målet.
Du har nått målet.
10-kamraterna
Du kan 10-kamraterna
Addition
Du behärskar att göra uträkningar med addition inom talområdet 0-20
Subtraktion
Du behärskar att göra uträkningar med subtraktion inom talområdet 0-20
Talen 0-100
Du behärskar positionssystemet med tiotal och ental samt förstår hur talen är uppbyggda
Addera ental
Du kan addera ental till tal.
Addera ental och tiotal
Du kan addera ental och tiotal till tal.
Subtrahera ental
Du kan subtrahera ental från tal.
Subtrahera ental och tiotal
Du kan subtrahera ental och tiotal från tal.
Problemlösning
Du kan lösa enkla vardagliga problem genom att välja räknesätt och se om svaret är rimligt.
Begrepp
Du kan använda begreppen addition, term, summa, subtraktion, term, differens, ental och tiotal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: