👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärmusikens genrer och stjärnor Söndrumsskolan

Skapad 2020-11-05 13:54 i Söndrumsskolan Halmstad
Ett kort projekt i flera steg med syftet att fördjupa sig i en artist och genom kollaborativt lärande få lära sig mer om andra artister och genrer.
Grundskola 7 – 9 Musik
Du kommer under några veckor att fördjupa dig i en genre och en artist/ett band i populärmusik. Genom att dela med dig av dina kunskaper till dina klasskamrater och få dina kamraters kunskaper så kommer klassen gemensamt att lära sig om populärmusikens genrer och dess historia.

Innehåll

 

Under arbetets gång ska du utveckla följande förmågor

  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

  • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Viktiga begrepp:

Genre

Stil

Image

Subkultur

Så här kommer vi arbeta:

Vi kommer att dela in oss i grupper där varje grupp får arbeta med en genre. Inom respektive grupp kommer var och en att ta reda på fakta om en artist eller ett band.

Först delar gruppen upp artister/band mellan sig. Varje gruppmedlem ägnar lektionen åt att ta reda på fakta om artisten/bandet.

Därefter har varje grupp en diskussion om genren och de artister/band som gruppens enskilda medlemmar har tagit reda på fakta om.

Redovisning sker i form av ett poddsamtal i nya grupper där olika genrer finns representerade.  

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd utifrån det inspelade poddsamtalet.

 

Kopplade kunskapskrav:

 

För E

För C

För A

Bedömning

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Hur väl du kan beskriva artistens och genrens karaktärsdrag, samt jämföra dem med andra artister och genrer.

Utvärdering

 

Görs muntligt i anslutning till projektets avslutande.