👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa snäckor/sniglar med saltdeg och kastanj

Skapad 2020-11-05 14:27 i Pinjens förskola Helsingborg
Förskola
Skapa i saltdeg som uttrycksform

Innehåll

Mål: 

Syfte/varför:

Syftet är att låta barnen få  återberätta genom skapande sina tankar och upplevelser kring det de har möt i skogen  det som fångade deras intresse.

Vad/vad är uppgiften till barnen:

Att skapa sniglar med hjälp av saltdeg och kastanjer.

Hur/hur ska barnen göra uppgiften:

Barnen kommer att få en bit saltdeg och en kastanj som de sedan kan skapa med. På bordet ligger foto på en sniglen för inspiration.

Dokumentation:

Fotografera, filma och skriva.

Reflektera/hur ska vi reflektera med barnen efteråt:

Prata med barnen spontant och Lill-möte.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18