Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen om vintern

Skapad 2020-11-05 14:47 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du få lära dig lite mer om vintern, en av våra fyra årstider. Hur ser man att det är vinter? Vad händer i naturen med djur och växter när det blir vinter?

Innehåll

Lgr 11, del 1 och 2

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 


UNDERVISNING

Vad ska vi lära oss?   

Under detta arbetsområde, vintern kommer vi att lära oss:

 • Vilka månader som hör till årstiden vinter.
 • Vad vintern betyder för människor och djur.
 • Hur man kan beskriva och känna igen vintern.
 • Hur några olika sorters djur klarar sig på vintern.
 • Hur kan man känna igen några olika djurspår.
 • Ord och begrepp: Årstid, däggdjur, spår, ide, dvala, anpassa, vatten, is och snö.


Hur gör vi?

Du kommer att få: 

 • Läsa och skriva faktatexter om djur och naturen på vintern.
 • Titta på och resonera kring filmer som handlar om djur och naturen på vintern.
 • Observera djurspår och vintertecken i vår närmiljö. 
 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar/experiment som handlar om vintern.
 • Lära dig betydelsefulla ord och begrepp för att kunna resonera om naturen på vintern.

 

BEDÖMNING

Hur ser vi att du lärt dig?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Berätta vilka månader som hör till årstiden vinter.
 • Berätta om hur man kan se att det är vinter.
 • Ge exempel några vanliga vintertecken.
 • Berätta om hur några djur gör för att klara sig på vintern.
 • Använda ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

 

REDOVISNING

Hur visar du vad du lärt dig?

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar aktivt i olika aktiviteter, exempelvis i samtal, experiment och undersökningar.
 • Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva faktameningar/faktatexter och rita/skapa
 • Du använder ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Naturen om vintern, åk 1

Beskriva och förklara.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan med stöd av vuxen på ett enkelt sätt, beskriva vad som händer i naturen på vintern. Du kan med stöd av vuxen ge enstaka exempel för att beskriva vad som händer i naturen på vintern.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad som händer i naturen på vintern. Du ger något exempel för att beskriva vad som händer i naturen på vintern.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer i naturen på vintern. Du kan ge några exempel och förklara dessa.
Beskriva och förklara.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan med stöd av vuxen berätta om vad som händer med något enstaka djur under vintern.
Du kan berätta om vad som händer med något djur under vintern.
Du kan berätta om vad som händer med några djur under vintern.
Använda begrepp.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan med stöd av vuxen använda enstaka begrepp.
Du kan använda något begrepp.
Du använder dig av några begrepp för att förklara naturen om vintern.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: