Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-11-05 15:31 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under fem veckor kommer vi att göra en djupdykning i texttypen återberättande texter med utgångspunkt i läromedlet Klara svenskan.

Innehåll

Undervisning
Eleverna kommer öva på att muntligt återberätta olika händelser samt skriva återberättande texter i mindre grupper och enskilt. Eleverna kommer även ges möjlighet att samtala kring språkliga strukturer och ämnesspecifika ord som rör denna texttyp. Dessutom kommer eleverna att arbeta med ämnesrelaterade uppgifter i sin arbetsbok. 

 

Vad som kommer att bedömas

Tala

Elevens förmåga att återberätta i kronologisk ordning

Elevens förmåga att återberätta och hålla sig till ämnet

Elevens förmåga att återberätta med varierade tidsord

Elevens förmåga att tala tydligt

 

Skriva

Elevens förmåga att skriva en återberättande text med rubrik, inledning, händelser och avslutning

Elevens förmåga att skriva en återberättande text som håller sig till ämnet

Elevens förmåga att skriva en återberättande text i kronologisk ordning

Elevens förmåga att skriva en återberättande text med varierande tidsord

Elevens förmåga att skriva en återberättande text som är uppdelad i stycken

Elevens förmåga att skriva en återberättande text med verb skrivet i preteritum 

Elevens förmåga att skriva respons på en kompis återberättande text  

 

Hur förmågan kommer att bedömas 

Tala

Eleven kommer bedömas genom att återberätta en egenupplevd händelse för en klasskompis och lärare

Eleven kommer bedömas genom klassrumsdiskussioner och samtal kring texttypen

Skriva

Eleven kommer bedömas genom att skriva en återberättande text 

Eleven kommer bedömas genom att lämna ett omdöme på en kompis återberättande text 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Behöver utvecklas
Goda kunskaper
Mer än goda kunskaper
Struktur
Rubrik saknas Strukturen inte att går att följa. Styckeindelning saknas.
Rubrik Strukturen är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Strukturen av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden.
Tidsord
Få tidsord finns i texten.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika tidsord.
Stavning
Det finns återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Texten är rättstavad.
Verb
Blandning av dåtid och nutid. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade. Enkla verb med viss variation.
Blandning av dåtid och nutid förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del.
Dåtid används i hela texten. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Inledning
Har med ett försök till inledning
Har en inledning som svarar på några av frågorna vem? vad? var? när? varför?
Har en tydlig inledning som svarar på frågorna vem? vad? var? när? varför?
Händelser
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt.
Har med flera händelser och alla står i kronologisk ordning, Innehållet är varierat och ger god information om vad som hänt.
Sammanfattning
Har med en antydan till avslut.
Har med en avslutning som försöker sammanfatta texten.
Har med en klar avslutning som tydligt sammanfattar texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: