Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla ht-20

Skapad 2020-11-05 16:14 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Varje år har vi ett fokus på självkänsla under november-januari.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Under året arbetar vi kontinuerligt med jämställdhetsarbetet i barngruppen för att stärka oss som grupp. Vi arbetar med olika områden beroende på vilka behov barngruppen har. Under november kommer vi att ha extra fokus på självkänsla och då under v46-47 lägga större vikt på barns integritet och stopp min kropp.

Genom  att synliggöra arbetet med självkänsla, känslor och integritet ger vi barnen redskap att bygga upp självkänslan och tron på sig själv.

I lpför-18 är vårt uppdrag att ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förstå alla människors lika värde.

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att barnen ska få möta olika känslor i olika former så att de får verktyg att säga vad de vill och inte vill, förstå sina rättigheter (integritet)

- Få barnen att förstå att vi alla känner olika i olika situationer.

 

Metod

Vad ska vi göra?

- Vi använder oss av kompisböckerna, arbeta med känslokort och materialet från boken "Liten".

Hur ska vi göra?

- Gruppen kommer få uppleva olika känslor genom olika verktyg så som appar, musik, skapande och samtal.

- Vi bekräftar barnets känslor och sätter ord på känslan. Vi jobbar med positiv förstärkning och mycket med beröm.

När, var, vem?

- Vi arbetar med materialet under samlingar och planerade aktiviteter.

- Genom att vi pedagoger är närvarande kan vi ta upp tankar och känslor som dyker upp i olika situationer.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer använda oss av barnens alster för att visa vad vi jobbar med samt dokumenterar på unikum.

Vem dokumenterar och när? 

Vi pedagoger dokumenterar via unikum efter genomförd aktivitet.

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: