Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skapa trianglar av pinnar

Skapad 2020-11-05 16:36 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Planering utav ett undervisningstillfälle där barnen ska få utforska och utmanas i att skapa trianglar med naturmaterial som i detta fallet kommer att vara pinnar.
Förskola

Innehåll

Planering utav undervisning

Under detta undervisningstillfälle kommer barnen få utmanas i att samtala om hur man kan skapa trianglar med hjälp utav pinnar och sedan försöka göra detta. Under samtalen och skapandet kommer vi lägga större fokus på de matematiska begreppen lång-kort då vi tänker att detta komma att ske naturligt på grund utav de olika storlekarna på pinnarna. Vi tänker också att begreppen stor-liten också kommer att vara en del utav samtalen.

 

Syfte: Syftet med tillfället är att ge barnen en större förståelse för hur trianglar kan se ut och att de faktiskt kan se ut på olika sätt. Då vi i dagsläget bara visat trianglar som ser ut på ett väldigt stereotypiskt sätt så kommer det på grund utav pinnarnas olika längd göra att varje triangel ser olika ut. Det vi hoppas på är att barnen utifrån detta kommer samtala om varför de ser olika ut och även kring om dessa skapelser är trianglar eller inte.

 

Material:  Material som vi tänker använda oss utav är pinnar i olika längder.

Miljö: Vi planerar att vara i ateljén men det går även att göra detta utomhus om det är så.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: