Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal om fysiska aktiviteter

Skapad 2020-11-05 16:50 i Främbyskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Du ska få träna på och sen visa att du kan samtala om fysiska aktiviteter med idrott och hälsa- begrepp.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Eleven ska genom undervisning utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 

Konkretisering av mål

Lära sig att delta i samtal med andra klasskamrater.

Kunna olika ord inom idrott och hälsa till exempel kondition, reaktion, koordination för att sen kunna använda dessa ord i samtal tillsammans med klasskamrater.

Du ska i ditt samtal känna till vad som påverkar din hälsa, vad du har tränat, hur du kan ha nytta av det du har gjort idag mm.

 

Arbetssätt

Du kommer att få höra de olika samtalsfrågorna kontinuerligt under hela läsåret i åk 6 för att i olika aktiviteter för att förstå frågor och svar.

Du kommer att öva dig i olika ord inom idrott och hälsa och dess betydelsebetydelse genom att "göra" orden på olika lekar.

Du kommer lära dig om olika ord inom idrott och hälsa och dess betydelse, för att sen kunna använda dem i samtal.

Du kommer lära dig hur du minskar risken för skador i lekar, spel och idrotter och sen kunna berätta om det i ett samtal. .

 

Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper genom att visa vad du kan vid ett givet tillfälle. Detta tillfälle kommer att spelas in, bedömas och därefter raderas.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att samtala med klasskamrater kring en given uppgift som vi kallar "Samtalspappret".

Du kommer dessutom att visa dina kunskaper under lektionstid när vi har genomgångar och frågeställningar, detta kommer ske i storgrupp, mindre grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
    Idh  E 6
  • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
    Idh  C 6
  • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
    Idh  A 6

Matriser

Idh
Samtal om fysiska aktiviteter

E
C
A
Samtala om hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: