Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2020-11-05 18:03 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om sagor och myter som människor berättat för varandra i hundratals år. Vi kommer att läsa olika sagor, lära oss att använda strukturer som finns för att skriva egna sagor och använda kamratrespons.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande text
 • läsa och tänka kring sagor och myter
 • skriva sagor utifrån sagans kännetecken samt följa svenska språkets grammatiska regler

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att: 

 • läsa sagor och myter
 • visa din läsförståelse genom att sammanfatta och återberätta det du läst
 • tolka och resonera kring budskapen i det du har läst
 • skriva en saga utifrån sagans kännetecken samt följa det svenska språkets grammatiska regler
 • göra gestaltande beskrivningar i din saga
 • ge och ta emot respons

Hur ska det bedömas?

 • egenproducerad saga
 • arbete med respons på olika sätt

Undervisning och arbetsformer

 • läsa sagor och myter, enskilt, i grupp och i klassen
 • analysera olika sagor i grupp
 • förbereda/planera och skriva en egen saga
 • ge respons på sagor samt ta emot respons på sin egen saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: