Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen- Utevistelse

Skapad 2020-11-05 18:07 i Förskolan Lärkan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
När vi är ute finns flera tillfällen för lärande. Vi lär i olika miljöer både på gården och ute på promenad.

Innehåll

 

Var är vi?

 Vi använder oss av vår gård samt promenader när vi vistas ute. När vi går ut med barnen är oftast några inne och några ute. Det gör vi för att  minska ljudnivå för barnen. Det blir mindre stress och vi får fler tillfällen att kunna skapa närmare samspel med varandra. Vi använder oss av både planerad och fri lek ute.

 

Vart ska vi?

 • Vi vill genom utevistelsen stärka barnens förmåga till samspel, turtagning, lek med varandra och lek i olika miljöer med olika material.
 • Vi vill låta barnen träna sin motorik och att bli trygga att leka utomhus.
 • Vi strävar efter att barnen ska respektera djur, natur och vår närmiljö.
 • Vi vill öka barnens förståelse kring naturvetenskap.
 • Vi vill på promenaderna få uppleva olika saker samt lära sig vad som finns runtomkring. 

  


Hur gör vi?

 • När vi går på promenader så samtalar vi med barnen kring vad vi ser i närmiljön.
 • På promenader använder vi oss av olika material ute som innehåller sånger, färger, ramsor m.m.
 • På gården är vi närvarande när barnen leker och utforskar miljön, till exempel i sandlådan, cyklar, kullen m.m.
 • Vi utvecklar barnens lek utomhus utifrån deras egen nivå.
 • Vi bekräftar det barnen gör/ser och sätter ord på det.
 • Vi stöttar barnen utomhus i lek med varandra, då det ger bra tillfällen till samspel, turtagning och att träna ömsesidighet.

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: