Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen- Hygien

Skapad 2020-11-05 18:51 i Förskolan Lärkan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Hygiensituationen är viktig ur flera aspekter, tillfällen till lärande och samspel men också att minska smittorisken.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har flest blöjbarn i gruppen. Det ger tillfällen att samspela enskilt med en pedagog. Vi tvättar händerna inför och efter varje måltid, samt vid behov och sjunger då vår handtvättarsång. Vi har många nya barn som ska lära sig dessa rutiner och därför använder vi oss av In-printbilder för blöjbyte och handtvätt, samt har ett schema för hur vi gör när vi tvättar händerna. De barn som går på toaletten eller pottan behöver hjälp och stöttning ifrån oss.

 

Vart ska vi?

 • Vi strävar efter att varje barn ska bli så självständiga som möjligt utifrån deras egna nivå.
 • Vi strävar efter att få en enskild stund tillsammans med varje barn.
 • Vi strävar efter att barnen ska kunna tvätta händerna själva. 

  


Hur gör vi?

 • Vi använder oss av Inprintbilder och "schema för handtvätt" för att barnen ska kunna bli självständiga.
 • Vi är en pedagog åt gången tillsammans med barnet vid hygiensituationen.
 • Vi tar vara på blöjbyten som ett tillfälle att samtala och samspela med varje enskilt barn. Det gör vi exempelvis genom ramsor, sånger eller att prata om vardagshändelser.
 • De barn som är blöjfria får träna självständighet utifrån sin egen nivå.

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: