Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - former och mönster år 1 (20/21)

Skapad 2020-11-05 18:47 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola F – 3 Matematik
Geometri - former och mönster

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde

Geometri - former och mönster

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att: • Problemlösningsförmåga (mönster)

 • Begreppsförmåga (geometriska begrepp) 

 • Metodförmåga (sortera och gruppera) 

 • Resonemangsförmåga (förklara och jämföra) 

 • Kommunikationsförmåga 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 

 • Genomgångar i helklass.

 • Grupparbete. 

 • Arbete i övningsboken.

 • Färdighetsträning.

 

Begrepp:

 • Geometriska former, cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, månghörning, sida och hörn

 

Återkoppling

 • Ges muntligt och skriftligt i bedömningsunderlaget självskattning.Elevinflytande

 • Dina frågor och funderingar får till viss del styra lektionernas riktning.Bedömning

Du ska kunna:

 • Namnge och beskriva geometriska former.

 • Jämföra geometriska former samt beskriva likheter och skillnader.

 • Kunna ange antal sidor och hörn på olika månghörningar.

 • Kunna sortera geometriska former utifrån olika egenskaper. 

 • Kunna beskriva hur former har sorterats.

 • Förstå, upptäcka, fortsätta och beskriva mönster. 

 • Kunna göra egna mönster med hjälp av olika former.

 • Göra en självskattning av sin kunskap.
Bedömningsunderlag

 

Du får visa dina kunskaper i bedömningsuppgiften Kunskapsloggen. Bedömning sker även kontinuerligt under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: