Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet, magnetism och elektronik

Skapad 2020-11-05 18:37 i Bosgårdsskolan Varberg
Grundskola 9 Fysik Teknik
Det här kommer du att få undervisning om: Fysik - Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. - Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning. Teknik - Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanik och digital teknik samverkar, till exempel genom att program styr lampor och motorer. - Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information. - Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Innehåll

Elektricitet

 • Kunna namnen på de material vi använder vid laborationer.
 • Kunna redogöra för hur strömmen går genom en glödlampa eller lysdiod.
 • Känna till hur batterier är uppbyggda och fungerar.
 • Känna till vad som menas med en sluten krets, öppen krets och kortslutning.
 • Kunna rita ett enkelt kopplingsschema och använda rätt symboler.
 • Veta skillnaden mellan ledare och isolatorer, samt ge exempel.
 • Veta skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling.
 • Veta hur spänning, ström och resistans samverkar och vilka enheter de mäts i.
 • Känna till riskerna med hushållsel och högspänningsledningar. 
 • Veta vad en säkring är och vad som menas med en jordad ledning.

 

Magnetism (Fysik)

 • Känna till hur magneter påverkar varandra (attraherar och repellerar).
 • Känna till att magneters poler.
 • Kunna ge exempel på magnetiska material.
 • Ha kunskap om jordens magnetfält och dess effekter.
 • Förstå skillnaden mellan en tillfällig- och en permanentmagnet. 
 • Ha förståelse för hur en elektromagnet kan konstrueras.
 • Kunna ge exempel och beskriva hur magneter och elektromagneter används i vardagen.

 

Elektronik (Teknik)

 • Känna till olika elektriska komponenter.
 • Förstå enkla styr- och reglerprocesser.
 • Känna till några sensorer på Mico:bit.
 • Kunna använda blockprogrammering i micro:bit (JavaScript Blocks Editor).
 • Känna till och kunna använda några vanliga Block-kommandon.

Uppgifter

 • Parkoppla Pad med Micro:Bit

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: