Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen- Leken

Skapad 2020-11-05 18:31 i Förskolan Lärkan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. De får möjlighet att bearbeta sina upplevelser, använda sin fantasi och utveckla det sociala samspelet.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har en ny barngrupp och många nya barn att lära känna och som ska lära känna varandra. Barngruppen är flerspråkig med övervägande tvåspråkiga barn. Vi har en miljö som inbjuder till olika lekstunder med ett varierande utbud av material.

 

 

Vart ska vi?

 • Vi strävar efter att barnen ska blir trygga för att utveckla sina förmågor att leka och att utvidga leken.
 • Vi strävar efter att barnen ska kunna samspela med vuxna och varandra.
 • Vi strävar efter att barnen ska kunna vänta på sin tur.
 • Vi strävar efter att barnen ska kunna "ge och ta".
 • Vi strävar efter att barnen ska kunna lyssna på varandra och säga nej när man inte vill.

  


Hur gör vi?

Vi observerar barnens lek för att kunna erbjuda material som stimulerar barnens behov i leken både ute och inne. Vi är närvarande i barnens lek och stöttar dom i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter, tränar lekregler, samt lockar dem till samtal med oss och varandra. Vi använder oss av både styrd och fri lek.

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: