Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen- Måltider

Skapad 2020-11-05 18:37 i Förskolan Lärkan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Måltiderna ger möjlighet till att samtala i mindre grupper, men också att träna motorik, matematik, begrepp, samspel och turtagning.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi är under måltiderna delade i olika rum och i mindre konstellationer. Barnen har bestämda platser som de sitter vid. Under måltiderna får vi in ISSA-orden som tillhör måltiderna och får då tillfällen att träna på dessa ord. Vi samtalar under måltiderna utifrån barnens intressen och vad som hänt under dagen. 

 

Vart ska vi?

 • Vi strävar efter att barnen ska använda bestick vid måltider.
 • Vi strävar efter att alla barn ska kunna hälla själv ur en kanna.
 • Vi strävar efter att alla barn ska kunna dricka ur glas.
 • Vi strävar efter att göra måltiderna lugna och givande.
 • Vi strävar efter att ge barnen ett rikare ordförråd.

  


Hur gör vi?

Under måltiden tar vi vara på tillfällen att samspela och samtala utifrån barnens nivå. Vi tränar begrepp, självständighet, motorik, matematiska begrepp m.m. Vi samtalar kring vad vi har gjort och vad vi ska göra sedan. Vi samtalar med barnen för att utveckla deras ordförråd. Vi uppmuntrar barnen till att prova själva utifrån deras nivå.

.

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: