👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande inne och ute med naturen som inpiration

Skapad 2020-11-05 18:40 i Latorps förskola Örebro
Förskola
Skapande i förskolan med 2,5-4 åringar. Skapande både inne och ute med naturen och årstiderna som inspiration.

Innehåll

Syfte:

Vad sker i naturen under ett år? Fånga barnens intressen, upptäcka och synliggöra naturvetenskap genom skapande med olika material. Koppla till läroplanens mål kring naturvetenskap, att följa årstiderna.

Metod:

Lyssna in barnen, vad ser och upptäcker de? Vara medforskande pedagoger som visar och vägleder. Följa årets årstider, vad som finns och vad som händer i naturen. Skapande anpassat till barnens ålder.Ibland mer planerade pyssel/skapande, ibland spontana kreativa händelser som dyker upp.

Hur går vi tillväga?

Söker inspiration på olika medier som pinterest, google och youtube. Iakttar och lyssnar in barnens intressen vid lek ute och inne. Pratar de om sniglar kan vi skapa en tex.   

Skapande vi ägnat oss åt hittills är bland annat:

Lövtryck, vinterträd, fönstermålning, bilkonst, iskonst av olika slag m.m.

 

Reflektion:


Analys:

 

Resultat

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18