Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allt är teknik!

Skapad 2020-11-05 18:53 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Teknik
Titta dig omkring! Överallt används teknik av olika slag och ofta tänker vi inte ens på att det vi använder har skapats för att göra våra liv lite lättare! Vilken teknik kan du hitta i köket och hur använder vi teknik för att skapa en spännande lekplats? I detta arbetsområde kommer du att få upptäcka och undersöka enkla mekanismer och tekniska lösningar i vår vardag. Du kommer också få skapa egna konstruktioner.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vilka enkla mekanismer finns i vår omgivning och hur fungerar de?

Hur används tekniska lösningar i vardagliga föremål och hur kan de förbättras?

Hur kan vi använda enkla mekanismer och tekniska lösningar i våra egna konstruktioner?

Ord och begrepp, exempelvis: teknik, konstruktion, enkla mekanismer (hjulet, hävstången, skruven , kilen, det lutande planet), länk, led, pneumatik

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

titta på och resonera kring filmer som handlar om teknik. Vi följer serierna Typiskt  teknik och Makeriet.

upptäcka och undersöka enkla mekanismer i vår omgivning.

upptäcka och undersöka tekniska lösningar utifrån vardagliga föremål samt fundera över hur de kan förbättras.

skapa egna konstruktioner utifrån enkla mekanismer och tekniska lösningar.

planera, genomföra och dokumentera ditt arbete i skisser, bilder/fotografier samt modeller.

träna på att använda ord och begrepp som kan hjälpa  dig  att samtala  och resonera i ämnet teknik.

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att konstruera/skapa, rita och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner, undersökningar och konstruktionsarbeten.

I ditt arbete använder du material på ett lämpligt sätt samt de ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: