Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satsdelar åk 7

Skapad 2020-11-05 19:29 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Satsdelar
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Satsdelar är de byggstenar som vi använder för att sätta ihop ord till sammanhängande text. Grammatik är kunskap om hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt. Satslära är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de skall ordnas för att bilda en begriplig kommunikation. En satsdel är ett eller flera ord, som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som utvecklas

Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket.

Du kommer att få lära dig ord och begrepp som gör det lättare för dig att utveckla förmågan att uttrycka dig i både tal och skrift samt förmågan att läsa och förstå texter av olika slag. Det är också lättare att lära sig nya språk när du kan grammatik.

När du senare skriver egna texter kommer du att ha nytta av det du lärt dig om satsdelarna genom att du har utvecklat en större medvetenhet om det svenska språkets struktur. Du kommer också ha förståelse för när det ska vara de respektive dem när du skriver. 

Undervisning och arbetsformer

Gemensam genomgång av satsdelar under lektioner.

Övningsuppgifter.

Eleverna får ett eget häfte med information och övningar.

Vecka 45 Subjekt och predikat

Vecka 46 Objekt, Attribut och predikatsfyllnad

Vecka 47  Adverbial Huvudsats och bisats.

Vecka 48 Repetition och prov

 

 

Bedömning

Arbetsområdet grammatik kommer att bedömas genom:

- övningsuppgifter och diskussionsfrågor i klassen
- test på satsdelar: v. 48 7b onsdag, 7c torsdag

Detta kommer bedömas utifrån:
- din förståelse för språkets struktur och dess byggstenar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Grammatik satsdelar år 7 ht 20

Når inte målen
Når målen
Når målen väl
A
Att resonera om olika språkliga mönster och särdrag i det svenska språket
Eleven har än inte visat att hen behärskar satsdelar på en godtagbar nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­trädande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: