Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden, Baltikum och Europa

Skapad 2020-11-05 20:03 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Geografi
Nu ska vi vidare på vår geografiresa – från vårt land Sverige - vidare till Norden - och sen till Europa. Vi kommer att prata om klimat, natur och befolkning och vi kommer att lära oss att sätta ut Norden och Baltikums länder, huvudstäder, hav och berg på en karta. Vi tittar även på en del länder och städer i Europa. Till arbetsområdet hör också att lära sig hur man använder olika slags kartor och att lära sig olika viktiga geografibegrepp som behövs när man pratar geografi.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med klimat, natur och befolkning och vi kommer att lära oss att sätta ut Norden och Baltikums länder, huvudstäder, hav och berg på en karta. Vi tittar även på en del länder och städer i Europa.

Till arbetsområdet hör också att lära sig hur man använder olika slags kartor och att lära sig olika viktiga geografibegrepp som behövs när man pratar geografi. 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du ska lära dig om kartan och var olika länder ligger. Du ska få träna på att dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Du får även lära dig geografiska begrepp som gör det möjligt att prata och resonera om geografi.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. Vi kommer även ha några avstämningar/läxförhör efter hand så att vi ser att vi lär oss och utvecklas.

Vilket material kommer du använda?

Vi kommer att använda oss av kartböcker, Seterra, Läroboken Upptäck Europa, Ur.se, studi.se.

Elevinflytande

lDu kommer få välja ett land i Europa som du vill veta mer om och arbeta lite extra med just det landet. 

Vi kommer titta på Geografens testamente - Norden då ni elever önskat det. 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter, instuderingsfrågor m.m.  Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.
 • Området kommer avslutas med ett prov. 
 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftligt i examinationen.

 • Respons efter avstämning/läxförhör.
 • Kunskapsmatris efter områdets avslut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: