Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, det rullar och snurrar, f-klass, 20/21

Skapad 2020-11-05 21:06 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F Teknik
Fotbollar rullar och Beyblades snurrar. Vad krävs egentligen för att något ska kunna rulla eller snurra? Det ska vi ta reda på här.

Innehåll

Period

 

Arbetsområdet innehåller ca 7 arbetspass.

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Lärares observationer av eleven i praktiska moment.
 • Lärares observationer av elevernas samtal i mindre grupper.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 • Eleven undersöker och visar intresse för det som rullar. 
 • Eleven undersöker och visar intresse för det som snurrar. 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 • lek
 • laborativt
 • samtal
 • skapande

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Muntlig feedback vid varje moment. 

Uppgifter

 • Lektionsinnehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: