Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och Natur & Barnkonventionen - Läsåret 2020-2021

Skapad 2020-11-06 07:45 i Jumkil förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi arbetar med djur och natur utefter barnens intresse, där vi utforskar och samtalar om detta. Parallellt jobbar vi med Barnkonventionen för att lyfta barnens rätt i samhället.

Innehåll

Projektplan Läsåret 2020-2021 Enen

Förskolans fokus: Social Hållbarhet
Enens fokus - Djur och natur, Barnkonventionen


Läroplansmål vi kommer fokusera särskilt på:

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå 

 rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 

 samtala om naturvetenskap och teknik,

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,”

 

 

Hur ska vi undervisa? 

Vad?

Utefter barnens intresse efter djur och natur kommer vi utforska detta under läsåret som kommer. Vi kommer vara ute i naturen och diskutera, samtala och reflektera över olika naturvetenskapliga och kemiska fenomen. Under läsårets gång kommer vi följa årstiderna och vilken effekt de har på naturen i vårt närområde. Vi kommer gå på utflykter, samla och arbeta med naturmaterial och koppla undervisningen till natur och djur. Då barnen även visar ett fortsatt intresse för djur kommer vi även jobba med olika djur och följa hur barnens intresse utvecklar sig. Som del av projektet kommer vi samtala och reflektera om en hållbar miljö och ge möjlighet att förhålla sig kritiska till saker som har en negativ effekt på miljön. 

Parallellt med detta kommer vi arbeta med Barnkonventionen utefter förskolans fokusområde. Barnkonventionen ska barnen få möjlighet att ta sig till via samtalsövningar, lekar och skapande material. Vi kommer diskutera och reflektera över de olika artiklarna under hela läsåret och följa vårt arbete med dokumentation.

 

Varför?

Barnen ska få möjlighet att utforska och skaffa sig erfarenheter av naturvetenskap. Genom att samtala, diskutera och uppleva natur vill vi bidra med en grund att för barnen att stå på. Vi ska spendera tid i naturen samt lära oss om djur för att skapa en förståelse för naturen och dess kretslopp, samt vilken roll människan spelar i den. Med djur och natur som utgångspunkt kommer vi experimentera och utforska vår närmiljö samtidigt som vi lär oss om olika djur – och på så sätt uppmuntra barnen att beskriva och reflektera med hjälp av olika uttrycksformer.

 

Parallellt med detta ska vi arbeta med Barnkonventionen för att låta barnen bli medvetna om sina rättigheter och på så sätt utveckla en respekt för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Genom att arbeta med Barnkonventionen får barnen även möjlighet att reflektera och samtala om etiska dilemman, samtidigt som det bidrar till att ge barnen chans att utveckla en ansvarskänsla och intresse gentemot hållbar utveckling och aktivt deltagande i samhället. 

 

Hur?

- Samtalsövningar, samtalskort – utifrån Djur och Natur samt Barnkonventionen, normer och värden

- Utflykter och observation av vår närmiljö, en gång i veckan

- Bygg och konstruktion, skapande – med naturmaterial för att uppleva naturen 

- Skapande – använda olika tekniker för att uttrycka tankar och funderingar kring djur och natur/Barnkonventionen

- Film relevant till ämnet som underlag för diskussion/samtal

- Aktiv högläsning

- Barnens egna förslag på vad vi kan bidra med

- Regellekar som går att koppla till våra fokusområden

- Samarbetsövningar 

- Appar med fokus på djur och natur

- Projicering av olika naturbilder/djur för att använda olika sinnen att ta in natur och skapa associationer av natur

- Barnens egna förslag

 

Frågeställningar vi vill fördjupa oss i tillsammans med barnen?

- Vad är höst/vinter/vår/sommar?

- Hur tar man hand om naturen?

- Vad är Barnkonventionen?

- Vad betyder att ha rättighet till något?

- Barnens egna frågeställningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: