Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och miljön - SA20a

Skapad 2020-11-06 08:31 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Naturkunskap
Nu ska vi fördjupa oss i frågor rörande energi, miljöproblem och hållbar utveckling.

Innehåll

 

Människan och miljön

 

 

 

Du behöver energi, precis som allt annat också behöver energi. Utan energi händer ingenting! Vi ska nu lära oss lite mer om energi, energikällor samt miljöproblem som är förknippade med användandet av vissa energikällor och / eller vår livsstil. Du kommer också att få en inblick i hur man arbetar med hållbar utveckling i Borlänge, i Sverige och i världen.

 

 

 

Centralt innehåll

 

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat, resursutnyttjande.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om konsumtion och påverkan på miljön.
  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, mätningar och experiment.
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

 

Förväntansmål

 

När arbetsområdet är slut förväntas Du …

 

-          - Veta vad energi är, vad den används till och vilka energiomvandlingar som sker

 

-          -  Känna till en rad olika begrepp som hör till området, t ex rörelseenergi, verkningsgrad, energikvalitet

        - Kunna beskriva olika energikällor, deras för- och nackdelar samt deras klimatpåverkan  

 

-           -  Kunna beskriva exempel på hur livsstil och konsumtion påverkar såväl närmiljön som miljön i ett globalt perspektiv

 

  -  Känna till hur natur- och miljövård organiseras samt åtgärder för biologisk mångfald

 

  - Känna till hur man själv kan sträva mot hållbar utveckling så att vi kan tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 

  -  Ha utvecklat förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

   - Ha utvecklat kunskaper om naturvetenskapens roll i olika samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

 

Planering SA20a

 

När?

Vad?

Kom ihåg!

45 (2/11)

Introduktion. Vad är energi? Några begrepp.

 

 

Prov Ekologi

 

46 (9/11)

Energiomvandlingar. Övningar.

 

 

Forts. Historik.

 

47 (16/11)

Laborationsrapport.

 

 

Laboration Energiomvandlingar + Verkningsgrad. Energikällor

 

48 (23/11)

Laboration Energiomvandlingar + Verkningsgrad. Energikällor

 

 

Laborationsrapport. Energikällor

 

49 (30/11)

Energikällor

 

 

Energi lokalt, regionalt, globalt.

 

50 (7/12)

Forts

 

 

Repetition

 

51 (14/12)

Examination

 

 

Julavslutning

 

JULLOV

JULLOV

JULLOV

2 (11/1)

Växthuseffekten

 

 

Forts.

 

3 (18/1)

Uttunningen av ozonskiktet

 

 

Försurning

 

4 (25/1)

Forts.

 

 

Miljögifter

 

5 (1/2)

Instud.frågor

 

 

Instud.frågor

 

6 (8/2)

Hållbar utveckling

 

 

Hur organiseras arbetet?

 

7 (15/2)

Reservtid

 

 

Examination

 

8 (22/2)

Laboration /rapportskrivning

Egen undersökning

 

Laboration /rapportskrivning

Egen undersökning

9 (1/3)

SPORTLOV

SPORTLOV

10 (8/3)

Laboration /rapportskrivning

Egen undersökning

 

Laboration /rapportskrivning

Egen undersökning

11 (15/3)

Nya tag!

Inlämning av lab.rapport

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: