Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skalbaggarna höstterminen 2020

Skapad 2020-11-06 08:02 i 042011 Förskolan Griffeltavlan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Normer och värden

Innehåll

Planering, reflektion och analys

 

Skalbaggarna höstterminen 2020

 

Övergripande tema: Normer och värden

 

Styrande mål utifrån läroplanen

 

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

Specifikt mål enligt läroplanen:

 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, (Lpfö 18, s.13).

 

Var är vi?

 

Vi har observerat att ofta förekommer i barngruppen små konflikter och olika beteende som kan påverka negativ olika relationer som finns i gruppen. Samspel och samarbete kan bli bättre i barngruppen, därför tänker vi att grundvärderingar är ett fantastiskt tema att arbeta tillsammans med barnen.

 

Var ska vi?

 

Vi ska utveckla och utforma en pedagogisk verksamhet som ska ligga fokus på grundvärderingar, bl.a. respekt mot varandra, omtänksamhet, samspel och empatiska förmågor.

 

Hur gör vi?

 

Vi ska använda oss att olika pedagogiska resurser bl.a. böckerna, teater, serier och olika reflektioner om barnens upplevelser under dem vardagliga aktiviteter. Sist men inte minst kan vi säga att projektgruppen ska vara relatera till den här målen.

 

Hur blev det?

 

Syfte är att skapa en bra pedagogisk miljö för lärande, lek och omsorg där barnen ska känna sig sedda och lyhörda både från pedagoger och från sina kompisar.

 

 

 

Språk och kommunikation

 

Enligt Lpfö 98 rev 2018 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

Var är vi?

 

Det finns flera olika behöv i barngruppen kring språk och kommunikation. Vi har flera olika språk i barngruppen. Det finns olika nivåer i förståelse och även i talspråket. Barnen behöver utveckla deras förmågor kring svenska språket och även i deras modersmål.

 

Vart ska vi?

 

Vi ska utveckla och utforma en pedagogisk verksamheten och miljö som hjälper barnen att utveckla deras kommunikativa förmågor. Barnen ska få möjligheter att lära sig svenska språket på bra och roligt sätt genom läsning, berättelser, bilder, spel, lekar, etc. Vi kommer att använda olika material om värdegrunden.

 

Hur gör vi?

 

Vi har tänkt att det finns jättemycket material om värdegrunden som vi kommer att använda under högläsning och flera andra aktiviteter kring språk och kommunikation. Att läsa olika sagor och återberätta ger barnen och oss pedagoger en bild om hur barnen förstår de olika begrep eller ord som finns i sagorna.

 

Hur blev det?

 

 Reflektionen och dokumentation ska vara levande under aktiviteter. Genom de två pedagogiska verktyg kan vi utveckla vidare aktiviteter kring språket. Man kan se vad vi behöver arbeta mera eller ändras.

 

 

 

Matematik

 

Enligt Lpfö 98 rev 2018 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

 

 

Var är vi?

 

Det finns stort intresse bland barnen när det gäller att räkna, mäta, sorterar eller arbeta med mönster. vi har arbetat bland annat med spiraler, pärlplattor, och flera olika mönster som barnen skapar själva i ateljén. Vi använder ofta orden sortering och barnen är nu medvetna om själva begreppet.

 

 

 

Hur gör vi?

 

Vi har introducerat flera olika material som uppmanar barnen till matematiska begrepp. Vi vill försätta att jobba med former, mängden och mönster som grundläggande matematiska begreppet.

 

 

 

Hur blev det?

 

Dokumentationen har hjälp oss att synliggöra barnens intresseområden. Vi kommer att tillsammans med barnen forska vidare kring former, mängden och mönster.

 

 

 

 

 

Skapande

 

Enligt Lpfö 98 rev 2018 står att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Var är vi?

 

Våra barn har visat stort intresse för kännedom av olika material och teknik. Det finns stort intresse kring bygg och konstruktion och även de olika skapande aktiviteter som vi brukar genomföra i ateljéns rum.  

 

 

 

Hur gör vi?

 

Vi delar barnen i små grupper och lyssnar kring deras intressen samtidigt som vi föreslår olika skapande aktiviteter med olika tekniker och material. Barnens reflektioner, hypoteser och idéer skapar en gemensam utrymmet för en kollektivlärande. Vi har introducerat flera olika byggmaterial för att uppmuntra barnen i deras konstruktioner och byggnader.  

 

 

 

Hur blev det?

 

Vi kommer att uppmuntra barnen genom att erbjuda de till skapande aktiviteter som är planerade och ge barnen möjligheter av använda sin fantasi och kreativitet. 

 

 Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: