Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsuppfattning, balans och rörlighet -Idrott och hälsa, år 1-5 Främbyskola

Skapad 2020-11-06 08:57 i Främbyskolan Falun
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa
Vi ska träna kroppsuppfattning, balans och rörlighet med hjälp av redskap-banor och olika rörelselekar. Uppvärmningens betydelse samt hur vi förhindrar skador. Ett block på ca 3 veckor.

Innehåll

Kroppsuppfattning, balans och rörlighetsträning år 1-5

 

Förmågor i fokus

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

 Det här kommer vi arbeta med i undervisningen

- praktiska lektioner då vi övar vår balans, koordination, rörlighet och kroppsuppfattning

- olika redskapsbanor och stationsträning med hjälp av redskap

- diskussion om hur vi förhindrar skador 

- hur en bra uppvärmning kan vara

 

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde

- kunna utföra övningar med kroppen då du använder dig av din balans och kroppsuppfattning

- ha vissa kunskaper i hur man förhindrar skador

- veta hur en bra uppvärmning går till samt varför man värmer upp.

 

Hur får du visa dina kunskaper

- du deltar praktiskt på lektionerna i Idrott och hälsa och jobbar med de olika uppgifterna du tilldelas

- genom att aktivt delta i diskussioner och svara på frågor vid tex samlingar och genomgångar.

 

Bedömning

 

 

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: