Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 7: Lag och rätt

Skapad 2020-11-06 08:39 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Tidsperiod: 43-48 Varför ska vi läsa detta? I vårt samhälle finns det många lagar och regler som vi måste följa för att vi ska kunna leva tillsammans. Sverige är en rättsstat där alla är lika inför lagen och om lagen bryts så leder det till påföljder.

Innehåll

Kunskapsmål för arbetsområdet – Du ska:

ü  Förklara och resonera om varför det finns lagar, regler och normer i ett samhälle.

ü  Förklara hur det svenska rättssystemet är uppbyggt och fungerar – Skillnaden mellan grundlagar och vanliga lagar, hur lagar stiftas, polisen och domstolarnas uppgifter.

ü  Förklara innebörden av några olika brott och påföljder.

ü  Förklara vad som kännetecknar ett rättssäkert samhälle, en rättsstat.  

ü  Kunna resonera om olika anledningar till att människor begår brott samt vilka konsekvenser det leder till (individ, grupp, samhälle).

ü  Förklara och använda dig av och ämnesspecifika begrepp.

Undervisning och arbetssätt:

Du kommer att få arbeta med olika uppgifter, lyssna på genomgångar, se på filmer och diskutera olika frågor.

Arbetsmaterial: Samhälle idag 74-87, 92-97.  Kopierat häfte, anteckningar och arbetsblad.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom ett skriftligt prov och en skrivuppgift. Självklart är det också viktigt att du visar vad du kan muntligt under lektionerna.

Prov: 7A – 27/11

           7B – 27/11

           7C – 26/11    

           7D – 27/11

 

Ord och begrepp att kunna förstå och använda dig i dina resonemang:

 

 

ü  Regler

ü  Normer

ü  Grundlagar

ü  Lag  

ü  Rättsstat - polisstat

ü  Rättssäkerhet

ü  Mened

ü  Förtal 

ü  Häleri

ü  Rån

ü  Stöld

ü  Tingsrätt

ü  Hovrätt

ü  Högsta domstolen

ü  Nämndeman

ü  Domare

ü  Åklagare

ü  Vittne

ü  Målsägande

ü  Tilltalad

ü  Notarie

ü  Försvarare

ü  Påföljd

ü  Straffskala

ü  Ed

ü  Gripa

ü  Anhålla

ü  Häkta

ü  Penningböter

ü  Dagsböter

ü  Villkorlig dom

 

 

 

 

Matriser

Samhällskunskap åk 7: Lag och rätt

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur de rättsliga strukturerna i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan dessa strukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur de rättsliga strukturerna i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan dessa strukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur de rättsliga strukturerna i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan dessa strukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: