Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande matematik

Skapad 2020-11-06 08:50 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 6 Matematik
Vi går igenom det du behöver kunna för att uppnå kunskapskraven för E.

Innehåll

Eleverna jobbar med NOMP och går igenom det som de behöver kunna för att uppnå godkänt betyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Grundläggande matematik

Taluppfattning

På väg
Kan
Rationella tal och dess användning
Bråk, decimaltal, procent
Positionssystemet
Heltal och decimaltal
Talsystem
Binära tal och andra historiska talsystem
Sambandet mellan bråk, decimaltal och procent
Metoder för beräkning
Uppställning, överslagsräkning, huvudräkning. Naturliga tal och enkla decimaltal.
Rimlighet
Kunna uppskatta om ett svar är rimligt i vardagliga situationer.

Algebra

På väg
Kan
Obekanta tal
T.ex. förstå vad det betyder när ett tal symboliseras med X. Veta när X kan användas.
Ekvationer
Teckna enkla ekvationer.
Ekvationer 2
Lösa enkla ekvationer.
Mönster
Hitta mönster i talföljder och geometriska mönster.
Programmering
Hur algoritmer skapas och används.

Geometri

På väg
Kan
Geometriska objekt
Känna igen grundläggande geometriska objekt. T.ex. polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock.
Geometriska objekt 2
Konstruera geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
Omkrets och area
Uppskatta och räkna ut omkrets och area hos tvådimensionella figurer.
Mätning
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid, vinkel osv.

Sannolikhet och statistik

På väg
Kan
Sannolikhet
Hur stor chans/risk det är att något händer. Slumpmässiga försök.
Kombinatorik
Enkel kombinatorik i konkreta situationer
Tabeller och diagram
Tolka och beskriva resultat från undersökningar. Göra egna undersökningar.
Lägesmått
Medelvärde, typvärde och median

Samband och förändringar

På väg
Kan
Proportionalitet och procent
Sambanden däremellan
Grafer
Proportionella samband vid enkla undersökningar.
Koordinatsystem
Tolka och skapa.

Problemlösning

På väg
Kan
Strategier
Välja lämplig strategi i problemlösning.
Formulering av uttryck
Tolka text och formulera uttryck som passar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: