Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, vecka 45 - 50

Skapad 2020-11-06 09:00 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi Teknik
Hur mycket vatten finns det i världen? Hur mycket vatten finns i en människa? Vad är vatten? Vad använder vi vatten till? Hur viktig är vatten?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Efter arbetet med området "Vatten" kommer du att kunna:

 • hur man med hjälp av atomer och molekyler kan beskriva hur all materia är uppbyggd
 • om vattnets egenskaper och kretslopp
 • vad som menas med de olika faserna (fast form, flytande form och gasform) och hur man kan förklara övergångar mellan faserna
 • om avloppssystem förr i tiden och nu

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Du kommer att lära dig allt detta genom att lyssna på genomgångar, titta på film, klassrumsdiskussioner, enskilt arbete, grupparbete samt med hjälp av laborationer.

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Du kommer att bedömas i klassrumssituationer (till exempel diskussioner i klassrummet), vid enskilt arbete, prov samt under laborationstillfälle. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: