Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov år 9 - Provresultat

Skapad 2020-11-06 09:25 i Sturegymnasiet Halmstad
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Svenska
Under läsåret genomförs tre olika nationella prov i svenska. Delprov A genomförs på höstterminen, delprov B och C på vårterminen.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven

Delprov A prövar elevernas muntliga förmåga (i att presentera ett innehåll och att leda/delta i ett samtal samt delta i diskussion).

Delprov B prövar elevernas läsförmåga.

Delprov C prövar den skriftliga förmågan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Nationellt prov år 9 svenska

F
E
D
C
B
A
Tala delprov A
Läsa delprov B
Skriva delprov C
Sammanslaget provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: