Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6 -Parafraser

Skapad 2020-11-06 09:14 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 4 – 6 Bild
En parafras kan vara en omskrivning av en text eller bild i syfte att förenkla eller förtydliga. Ofta används parafraser i humoristiska bilder, reklam eller för att förstärka och förtydliga ett budskap.

Innehåll

Ofta används parafraser i humoristiska bilder, reklam eller för att förstärka förtydliga ett budskap.

Kolla på bilderna av kända konstverk nedan, ser ni att man kan se vilket konstverk det ska likna även om det är en helt annan figur, med hjälp av bakgrunden eller färger? Kanske har man sparat allt och "bara" gjort om ansiktet? Kanske har man behållit bakgrunden eller färgerna för att man ska se vilken bild den ska föreställa. 

Ni ska:

 
1. Välja ut en konstnärer ni vill jobba med. Ta reda på fakta om konstnären.

2. Välja ut ett konstverk och ta reda på fakta om detta.

3. Måla av verket så likt ni kan.

4. Gör en parafras av konstverket.

5. Skapa din tolkning av verket genom att själv "bygga upp bilden" och fotografera och redigera den.


Uppgiften finns i Classroom.
 
 
 
 
  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som **delvis** visar dina idéer och ditt budskap på ett **enkelt** sätt.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat och utvecklat** sätt.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat, idérikt och välutvecklat** sätt.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som **oftast fungerar** när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **fungerande och varierat** sätt när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt** sätt när du skapar dina bilder.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du arbetar enligt instruktioner med **hjälp av handledning**.
Du arbetar **självständigt** enligt instruktioner och **bearbetar** dina bilder.
Du utvecklar dina **egna idéer** och väljer handlingssätt som leder framåt.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett **utvecklat och varierat** sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett **väl utvecklat, varierat och idérikt** sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete **till viss del**.
Du förklarar dina val och **utvärderar** ditt arbete på ett **utvecklat** sätt.
Du förklarar dina val och **utvärderar** ditt arbete på ett **väl utvecklat** sätt.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du beskriver, **tolkar** och förklarar varför en viss bild används på ett **enkelt** sätt.
Du beskriver, **tolkar** och förklarar varför en viss bild används på ett **utvecklat** sätt.
Du beskriver, **tolkar** och förklarar varför en viss bild används på ett **väl utvecklat** sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: