Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stentrollen projektplan

Skapad 2020-11-06 09:31 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Här kan ni se stentrollens projektplan ht20/vt21

Innehåll

Projektplan 

Syfte

Vi vill använda årstiderna som tak för vår undervisning, utifrån skapande verksamhet i och med färg och form, genom vattenleken där vi blir ett med årstiderna och de olika tilläggen av material samt utifrån våra upplevelser i parken utifrån skiftande årstider. Detta blir vårt sätt att medvetande göra barnen om naturens gång. 

 

Målområde för projektet

Vi tänker att det inte bara räcker med att besöka parken för att förstå och närma sig årstidsväxlingarna. Vi vill sätta barnen i relation till dessa på förskolan genom att lyfta det vi har upplevt i parken på förskolan genom färg, form, digitalitet och musik. Genom att närma sig naturvetenskapen på detta sätt tänker vi att barnen får vara en del av processen och aktivt vara i årstidsväxlingarna. I slutet av detta projekt tänker vi att barnen ska få med sig en medvetenhet kring naturens skiftningar, färger, former och väder.

 

Metod för arbetet

Vi vill arbeta på ett tillåtande sätt och där den pedagogiska miljön möjliggör för barnen att skapa egna hypoteser och arbetsteorier. Den skapande verksamheten kopplas till ett gemensamt skapande där barnen får möjlighet att uttrycka sig både enskilt samt i grupp. Genom att använda oss av digitalitet så tar vi med oss naturen in i den pedagogiska miljön. Detta hjälper även barnen att hålla en röd tråd och vi kan plocka in och vara i naturen i ateljén. Samma tanke gäller i vattenleken där projiceringen ligger till grund för att skapa samma känsla och sammanhang som barnens känner igen. I parken arbetar vi mycket med att samla material som vi kan återanvända, vi har även tagit med musik till parken, vi tänker att detta skapar ett givande och tagande mellan förskolan och parken, vi ger musik till parken och parken låter oss låna material med oss till förskolan. Vi tänker att vi vill arbeta med barnen i stor grupp för att skapa en trygghet i gruppen samt skapa möjligheter för barnen att våga ta plats. 

 

Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla

Vi vill att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga. Utifrån en ökad medvetenhet kopplat till varandra, projektet och kontexten tänker vi att barnen får möjlighet att bygga hållbara relationer till varandra, miljö, material och naturen.

 

Pedagogernas frågeställningar

Vilket förändrat lärande och strategier kan vi se att barnen utvecklar under detta pedagogiska året, utifrån att ta del av olika typer av arbetssätt?

Hur kan vi se utifrån vald metod att relationerna mellan barn/barn och barn/pedagoger förändras?

 

Barnens eventuella projektfrågor

Barnen i stentrollen visar tydligt att de inte är klara i sitt undersökande. Detta kan vi se exempelvis i ateljén hur barnen med hjälp av deras kroppar fortsätter att utmana sammanhanget med hjälp av färg, digitalitet och pedagoger. Det här tolkar vi som någonting barnen vill undersöka vidare. Vi ser en skillnad i gruppen hur barnen vill hjälpa varandra, tar hand om varandra och uppmanar varandra till olika lustfyllda sammanhang. Vi tänker utifrån att empatin mellan barnen växer och de efterfrågar om de får hjälpa varandra att vi vill fortsätta arbeta med barnens relationer till varandra och fördjupa relationsarbetet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: